PRIVACY STATEMENT
De Koploper (Goes CS B.V.)

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met De Koploper (onderdeel van Goes CS B.V.), vanaf nu De Koploper.

Bedrijfsgegevens:

Naam: De Koploper (Goes CS B.V.)
Adres: Stationsplein 21, 4461 HP Goes
Telefoonnummer: 0113-288 988
KvK: 69093466
Website: www.dekoploper.com

De website van De Koploper (www.dekoploper.com) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. De Koploper is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met De Koploper zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

De Koploper verzamelt persoonsgegevens via www.dekoploper.com op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op onze website
 2. Via de De Koploper nieuwsbrief
 3. Via Google Analytics
FORMULIEREN

De Koploper website is voorzien van een aantal formulieren. In deze formulieren vragen wij om verschillende persoonsgegevens.

 • Contactformulier,
 • Aanvraagformulier huurruimte,
 • Aanvraagformulier vergaderruimte,
 • Aanvraagformulier evenementenlocatie

In het contactformulier vragen wij u om:

 • Uw e-mailadres,
 • naam,
 • telefoonnummer,
 • een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch.

In het aanvraagformulier huurruimte vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw e-mailadres,
 • Uw telefoonnummer (niet verplicht),
 • Bedrijfsactiviteiten,
 • Aantal medewerkers,

Door middel van het aanvraagformulier huurruimte kunt u uw interesse kenbaar maken voor het huren van een ruimte bij De Koploper. De gegevens die we verzamelen met het aanvraagformulier gebruiken we om uw aanvraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch.

In het aanvraagformulier vergaderruimte vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw e-mailadres,
 • Uw telefoonnummer (niet verplicht),
 • Bedrijfsnaam,
 • Aantal personen,
 • Voorkeur ruimte,
 • Gewenste datum,
 • Voorzieningen (Tv-scherm, Beamer, Koffietafel)

Door middel van het aanvraagformulier vergaderruimte kunt u een aanvraag doen voor het huren van een vergaderruimte bij De Koploper. De gegevens die we verzamelen met het aanvraagformulier gebruiken we om uw aanvraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch.

In het aanvraagformulier evenementenlocatie vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw e-mailadres,
 • Uw telefoonnummer (niet verplicht),
 • Bedrijfsactiviteiten,
 • Aantal medewerkers,

Door middel van het aanvraagformulier evenementenlocatie kunt u een aanvraag doen voor het huren van een evenementenlocatie bij De Koploper. De gegevens die we verzamelen met het aanvraagformulier gebruiken we om uw aanvraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch.

De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

NIEUWSBRIEF

Op de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van De Koploper. Deze nieuwsbrief bevat informatie over de producten en diensten van De Koploper. We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden door naar de homepage te gaan en uw e-mailadres in te voeren onder het kopje ‘inschrijven voor de nieuwsbrief’. Ditzelfde kunt u doen op de contact pagina.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de De Koploper nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’ en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

GOOGLE ANALYTICS

De de Koploper website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

De Koploper werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor De Koploper essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft De Koploper zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Op de De Koploper website staan links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.dekoploper.com.Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan partijen buiten de Europese Unie.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

De Koploper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

De Koploper treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van De Koploper.
 • Het personeel van De Koploper gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • De Koploper maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • De Koploper registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
9. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop De Koploper met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.